Poradnik

Częstotliwość przeglądów klimatyzatora

Aby nie dopuścić do rozwoju pleśni i grzybów, które mają idealne warunki do rozwoju we wnętrzu klimatyzatora, zalecamy wykonywać serwis według zaleceń producenta urządzenia, informacja zawarta jest w karcie gwarancyjnej. Większość producentów klimatyzatorów zaleca przegląd dwa razy do roku. Pierwszy przed okresem letnim (chłodzenie) drugi przed okresem zimowym (grzanie). Wyjątki stanowią urządzenia zamontowane w punktach usługowych np: zakład fryzjerski czy restauracje, tam przeglądy ustalane są indywidualnie w zależności od zabrudzenia klimatyzatora. Co nam grozi w przypadku zaistnienia grzybów i pleśni w naszym urządzeniu? Zatkany nos, podrażnione oczy, kaszel, zapalenie oskrzeli a dla alergika istna bomba biologiczna.

Optymalny wybór miejsce montażu klimatyzatora

Gdy zdecydowaliśmy się na montaż klimatyzatora, kolejną kwestią pozostaje umiejscowienie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej. Musimy wziąć pod uwagę takie kwestie jak odprowadzenie skroplin z jednostek, z wewnętrznej w trybie chłodzenia i zewnętrznej w trybie grzania. Długość instalacji z czynnikiem chłodniczym, przyłącze elektryczne z którego zasilimy urządzenie. Miejsce montażu jednostek musi zapewniać nam łatwy do nich dostęp w celu przeprowadzenia przeglądu lub serwisu.

W przypadku budynków wielorodzinnych, potrzebna jest zgoda na montaż klimatyzacji, wydana przez administrację lub wspólnotę. w tym dokumencie powinno być wskazane miejsce montażu jednostki zewnętrznej.